Design výloh

design výlohy pro obchod s jeans oblečením

Výloha prodává

Lidé si vytvářejí mínění o daném obchodě už na základě vzhledu výlohy. Pouze zajímavá a hezká výloha zaujme kolemjdoucího, který se podle toho rozhodne, jestli obchod navštíví. Důležité je výkladní skříň aktualizovat a neponechávat aranžmá instalace dlouho nepozměněné.

Výkladní skříň tvoří významný marketingový komunikační kanál, který často rozhoduje o tom, zda zákazník obchod navštíví. S rostoucí konkurencí může být výloha právě tím rozhodujícím faktorem, který přesvědčí kolemjdoucí, aby vstoupili právě do vašich dveří. A zde přicházíme na řadu my. Navrhneme, vyrobíme a nainstalujeme prodejní výlohy, které podpoří prodej výrobků.

Načerpejte inspiraci v naší galerii návrhů výkladních skříní, některé výlohy již byly zrealizovány.

jak vám můžeme pomoci

S klientem si vypracujeme plán (ideálně na celý rok), zohledníme v něm hlavní sezony (jaro/léto/podzim/zima) a novinky, které chce během roku zavádět do prodeje. Ujasníme si dobu trvání výlohy (dlouhodobá vs. krátkodobá), kdo bude výlohu realizovat a upravovat.

Nejlépe přímo u výkladní skříně si ujasníme, odkud a z jaké vzdálenosti k výloze směřují lidé. Podíváme se na výlohy konkurence v okolí a popřemýšlíme nad cílovou skupinou, nebo-li kdo jsou vaši zákazníci a koho dalšího chcete oslovit. Tomu přizpůsobíme obsah nabídky a vzhled výlohy.

Na další schůzce již přineseme několik 3D návrhů nové výlohy a přibližné nacenění. Snažíme se jednotlivé instalace během celého roku propojit, například obměnou několika prvků můžeme připravit výkladní skříň na další sezónu nebo nárazovou prodejní akci. Po odsouhlasení finální podoby následuje detailní zaměření výkladní skříně, výroba a následná realizace. Průběh celé práce a výsledné aranžmá výlohy se snažíme zajímavě zdokumentovat. Pokud je potřeba tak přicházíme pravidelně do prodejny vyměnit vystavené zboží a nebo zaškolíme personál.

Napište nám