Výkladní skříň pro Zdravíčko

12/2022

Výlohy pro obchod Zdravíčko v Turnově. Jedna výkladní skříň je určena pro prezentaci produktů a druhá jako dětský koutek ve výloze. Každá výloha má jinou funkci a využití, ovšem díky stejné kompozici objektů celek působí příjemně a jednotně.