Výkladní skříň pro neziskovku

10/2023

Pro neziskovou organizaci Rytmus, která podporuje lidi se zdravotním postižením v aktivním začleňování do života, jsme připravili výlohu, která popisuje všechny její služby.