Loading posts...
  • Design outdoorové výkladní skříně

    Lidé si vytvářejí mínění o dané prodejně již na základě vzhledu výkladní skříně. Pouze čistá, zajímavá a hezká výloha zaujme kolemjdoucího. Dalším důležitým faktorem je aktuální nabídka. Není vhodné ponechávat aranžmá instalace ve výkladní skříni dlouho nepozměněné, lidé již pak míjí místo se samozřejmostí a nevěnují nabídce ve výloze pozornost. Rozhodující při návrhu nového designu…