zlatý řez ve výloze

Dvakrát měř zlatý řez aneb kompozice výlohy

Podivili jste se někdy nad tím, proč fotky běžných lidí nevypadají jako díla Koudelky, Cartier-Bressona nebo jiného slavného fotografa? I když jsou třeba na obrázku stejné objekty, tak to prostě nějak není ono? Odpovědí je zde nejčastěji špatná kompozice. Výše zmiňovaní autoři se totiž často drželi klasických pravidel uspořádání prvků, jako je zlatý řez. Ten pomáhá lidskému oku jednoduše najít hlavní ohnisko vizuálu. Tyto principy kompozice jsou aplikovatelné univerzálně, nejen na fotografii. Takže pokud chcete mít výlohu, která zaujme a polahodí oku kolemjdoucích, správná kompozice je jedna z nejlepších cest.

Najít hlavní hvězdu vaší nabídky by nemělo být jako hledat jehlu v kupce sena. „Naše produkty jsou ale tak super! Chceme toho do výlohy dát co nejvíc!“ zaznívá od mnohých prodejců. Tudy však cesta k úspěchu nevede. Naopak. Je třeba si dobře rozmyslet, jaký produkt bude centrálním bodem vaší výkladní skříně. A podle toho rozvrhnout umístění ostatních prvků.

Jak tedy najít tento mystický bod, kam je nejlepší umístit centrum vaší expozice? Každá výloha je jiná a tím pádem i místo zlatého středu je různé. Při vytváření výlohy berte v úvahu především její celkové rozměry, směr příchodu zákazníků a charakter okolního terénu. Pozor, čím výše je výkladní skříň umístěna vůči přilehlému chodníku, tím níže leží její zlatý střed. Přichází-li zákazník nejčastěji zleva, nejlépe si počnete, když budete orientovat celkovou kompozici výlohy na pravou stranu, ovšem produkty natočíme k zákazníkovi nalevo.

Pro více tipů, jak mít výkladní skříň, u které se zastaví každý, čtěte náš blog.